Vapaus, veljeys, tasa-arvo Suurin onni kaikille

Mitä on vapaus?

  • Mitä on vapaus?
  • Mitä on vapaus?

Kun olen omassa profiilissani ilmoittanut olevani liberaali, olisi hyvä avata, mitä sillä tarkoitan. Liberaali tulee alun perin latinan 'vapaata' tarkoittavasta sanasta liber. Olen liberaali, koska kannatan vapautta. Voisin sanoa olevani myös libertaari eli vapauden kannattaja. Suomessa kuitenkin liberaali tarkoittaa edelleen vapauden kannattajaa niin kuin 1800-luvulla, jolloin sana keksittiin, joten libertaari on jossain määrin turha käsite. Libertaari tarkoittaa radikaalia liberaalia, jollainen kyllä olen. Englanninkielisissä maissa liberaali sen sijaan tarkoittaa nykyään lähinnä sosialistia, jollainen en ole, koska en kannata omaisuuden kollektivisointia. Olisi siis tarkempaa kutsua itseäni libertaariksi, mutta en halua luovuttaa termiä liberalismi sosialisteille.

 

Mitä sitten on vapaus? Minusta vapaus voidaan määritellä ainakin kahdella järkevällä tavalla - negatiivisesti ja positiivisesti. Negatiivinen vapaus tarkoittaa vapautta toisten pakkovallasta ja väkivallasta. Kannattamassani mielessä positiivinen vapaus taas tarkoittaa mahdollisuutta tehdä mitä haluaa. Positiiviselle vapaudelle on annettu muitakin määritelmiä mutta mielestäni ne eivät ole järkeviä, koska niissä vapaus ei ole yksilön itsensä määrittelemä. Kielessä käytetään sekä negatiivista että positiivista merkitystä ja mielestäni molemmat ovat filosofisesti päteviä termejä. Negatiivinen vapaus on positiivisen vapauden edellytys.

 

Monet sosialistit kuvittelevat, että positiivinen vapaus voidaan saavuttaa luopumalla negatiivisesta vapaudesta, mutta se on erehdys. Sosialismi on positiivisen vapauden tavoittelua negatiivinen vapaus tukahduttamalla mutta se ei onnistu. Sosialistit ovat ottaneet termin liberalismi haltuunsa varsinkin englanninkielisissä maissa juuri siksi, että he voivat väittää kannattavansa positiivista vapautta mutta eivät negatiivista. Sosialistit pyrkivät vähättelemään negatiivisen vapauden merkitystä pilkkaamalla sitä esimerkiksi kapitalistien luokkaetuoikeudeksi. Sosialismi menee harhaan siksi, että sosialistinen suunnitelmatalous on illuusio, joka ei lunasta lupauksiaan.

 

Sosiaaliliberaalit noin sata vuotta sitten aloittivat liberalismin merkityksen muutoksen negatiivisesta vapaudesta positiiviseen vapauteen. Olen samaa mieltä siitä, että positiivinen vapaus on tärkeämpi kuin negatiivinen, koska lopputulokset ovat minun konsekventialistisessa etiikassani ratkaisevia. En kuitenkaan ole sosiaaliliberaali, koska mielestäni negatiivisen vapauden kaventaminen ei juurikaan ole tarpeen positiivisen vapauden saavuttamiseksi. Vain joissain hätätapauksissa negatiivisen vapauden kaventaminen on mielestäni tarpeen, kun taas sosiaaliliberaalien mielestä negatiivisen vapauden kaventamisen pitää olla valtion systemaattista politiikkaa.

 

Esimerkiksi Jyrki Katainen on ilmoittanut olevansa liberaali konservatiivi ja hän haluaa edelleen kriminalisoida kiihottamisen kansanryhmää vastaan ja hänen mielestään "Kokoomusnuorten näkemys on hyvin teoreettinen näkemys, jossa sananvapaus menee kaiken muun yli". Katainen kertoo pitävänsä sananvapautta tärkeänä, mutta nostaa esille myös, että kaikilla ihmisillä on oikeus turvallisuuden tunteeseen. Jyrki Kataisen mielestä sananvapaus on vain teoriaa ja käytännössä vapaus pitää riistää turvallisuuden takaamiseksi. Turvallisuus on konservatiivien ja sosialistien yhteinen tekosyy riistää vapaus. Konservatiivi tai sosialisti ei katso valtion pakkovallan välttämättä lainkaan loukkaavan vapautta, koska se on hänen valtionsa. Nationalistinen tai sosialistinen vapauskäsitys on siis vapautta harjoittaa politiikkaa valtiossa.

 

John Maynard Keynes kirjoitti: "The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas." Kataisen ajattelu on hyvin sosialistista ja esimerkki siitä, että sosialistit voittivat teoreettisen väittelyn klassisia liberaaleja vastaan jo 1800-luvun lopulla eivätkä ole vieläkään hävinneet. Fabianistinen sosialismi on vähitellen vienyt yhteiskuntaa yhä lähemmäs sosialismia ja Katainen on jatkanut tuota voittokulkua. Klassiset liberaalit hävisivät väittelyn siksi, että sosialismi tuli muotiin ja klassinen liberalismi hävisi aatekartalta, eivät siksi, että heidän argumenttinsa olisivat olleet huonompia. Kokoomusnuorten klassinen liberalismi antaa toivoa siitä, että klassinen liberalismi voi vielä voittaa sosialismin.

 

Jyrki Kataisen kuvan tekijä on Euroopan kansanpuolue ja rajaaja User:Hydrox.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän SamiVarsell kuva
Sami Varsell

Liberalistinen vapaus on vapautta riistää. Sosialistinen vapaus on vapautta riistosta.

Riisto on pääomalle eli omistamiselle kertyvä ansioton korko eli voitto.

Riistoa ei pidä sekoittaa sortoon, joka on ominaista feodalismille, mutta myös varhaisliberalismille. Varhaisliberalismille on tyypillistä totalitarismi ja vahva valtion rooli. Taloussuuntana varhaisliberalismissa voi olla markkinatalous tai suunnitelmatalous. Sorto on valtaapitävien mieli-/määräysvaltaa kansaa kohtaan. Neuvostoliitto oli koko olemassaolonsa ajan varhaisliberalistinen yhteiskunta. Myös yksityisomaisuutta valtion toimesta vahvasti suojelevat yhteiskunnat ovat varhaisliberalistisia.

Sosialidemokratia pyrkii minimoimaan sekä sorron että riiston liberalismissa. Sosialidemokratiassa on jonkinasteinen kontrolli sekä kansaan että omaisuuteen. Sosialidemokratia tuottaa laajimman hyvinvoinnin liberalistisessa yhteiskunnassa.

Myöhäisliberalismissa valtio kuoleentuu. Myöhäisliberalismissa sorto on kyllä minimissään, mutta riisto on maksimissaan. Kontrollin puute johtaa pääomien kasaantumieen harvojen käsiin ja monopolisoitumiseen, mikä on omiaan kaventamaan suurien joukkojen tosiasiallista vapautta ja tuottamaan näille suunnattoman kurjuuden. Puhdas liberalismi ei kykene pysymään pitkään elossa, sillä kurjistettujen ihmisten massa käy liian suureksi pidettäväksi kurissa yksityisin vaäkivaltakoneistoin.

Sosialismi on oma yhteiskuntajärjestelmänsä, jossa luonnonvarat ovat yhteisiä ja työn arvo kuuluu kokonaisuudessaan sen tekijälle. Sosialismissa ei esiinny riistoa eikä sortoa, jotka ovat välttämättömiä liberalistisessa yhteiskunnassa.

Matti Linnanvuori

Sosialistit kutsuvat riistoksi yksityistä omistusoikeutta, sopimusvapautta ja kehollista itsemääräämisoikeutta. Liberaalien mielestä kyseessä ei ole riisto vaan perusvapaudet. Pääomalle eli omistamiselle kertyvä korko tai voitto ei ole ansiotonta, koska se perustuu lainaamisen tapauksessa luopumisen korvaukseen ja voiton tapauksessa riskin ottamisen korvaukseen.

Varhaisliberalismille ei ole olennaista totalitarismi eikä valtion vahva rooli vaan se vastustaa totalitarismia ja isoa valtiota. Toki varhaisliberalismi ei ollut täysin uskonnonvapauden kannalla vielä. Varhaisliberalismin taloussuuntaus oli aika markkinataloushenkinen ja vastusti suunnitelmataloutta. Neuvostoliitto ei suinkaan ollut minkäänlainen liberaali valtio vaan sosialistinen. Yksityisomaisuutta valtion toimesta vahvasti suojelevat yhteiskunnat olivat kyllä varhaisliberalistisia.

Sosialidemokratia ei tuota laajinta hyvinvointia, koska se perustuu mielettömään sosialismiin, eikä se voi toteutua liberaalissa yhteiskunnassa, koska sosiaalidemokratia ja liberalismi ovat keskenään ristiriidassa.

Myöhäisliberalismissa valtio ehkä kuoleentuu. Myöhäisliberalismissa riistokin on minimissään, koska valtio on riiston lähde ja tekijä. Kontrollin puute ei johda pääomien kasaantumieen harvojen käsiin ja monopolisoitumiseen, mikä olisi omiaan kaventamaan suurien joukkojen tosiasiallista vapautta ja tuottamaan näille suunnattoman kurjuuden. Puhdas liberalismi kykenee pysymään pitkään elossa, koska kurjistettujen ihmisten massoja ei ole. Sosialismille sen sijaan ne käyvät liian suuriksi pidettäväksi kurissa valtiollisin väkivaltakoneistoin.

Sosialismi on oma yhteiskuntajärjestelmänsä, jossa luonnonvarat ovat yhteisiä ja työn arvo kuuluu kokonaisuudessaan sen tekijälle. Sosialismissa ei esiinny riistoa eikä sortoa, jotka ovat välttämättömiä liberalistisessa yhteiskunnassa.

Käyttäjän SamiVarsell kuva
Sami Varsell

Suvussa perityn omaisuuden omistaminen ei ole mikään ansio, ei vaikka sitä lainaisi toisaalle, eikä vaikka sillä pelaisi riskipeliä.

Suomessa omaisuudet pohjautuvat isolta osin vuosisatojen päähän. Venäjällä omaisuudet perustuvat sosialisoidun omaisuuden, ei niin reiluun, uusjakoon. Ovatko oligarkit ansainneet omistuksensa ja näille tulevan koron? Yhtä vähän ovat suomalaiset rahasuvut omaisuutensa ansainneet.

Lainaa tai riskiä ei voida pitää sellaisina tuotettuna hyödykkeenä, että niiden myynnistä saatua tuloa voidaan pitää ansiona. Ainoastaan oman työn myymisestä voi saada ansiotuloa.

Yksityisomistus on yhteisten luonnonvarojen käytön rajoittamista muilta yhteisön jäseniltä. Jos yksilö ottaa luonnonvaroja henkilökohtaiseen käyttöönsä, niin on kohtuullista, että hän maksaa käytöstä täyden korvauksen muille yhtisön jäsenille.

Työn arvo kuuluu kokonaisuudessaan sen tekijälle.

Puhdas kokaiini vie hengen, joten se on luonteeltaan kuin liberalismi. Olisi järjetöntä vaittää, ettei epäpuhdas kokaiini ole kokaiinia alkuunkaan. Samon on järjetöntä vaittää, ettei sosialidemokratia olisi liberalismia. Sosialidemokratia on vähemmän vaaralliseksi tehtyä liberalismia, muttei kuitenkaan pelkkää epäpuhtautta kuten totalitarismi, joka sekin on haitallista.

Valtio voi omistamisensa kautta toimia riistäjänä. Valtio tosin palauttaa suurelta osin tuon riistämänsä osan takaisin yheisölle. Sama koskee myös ansioverotusta. Valtio pääasiassa palauttaa verot takaisin yhteisölle. Verotus ei ole luonteeltaan riistoa vaan sortoa. Ansiottoman tulon( esim. pääoma- ja perintötulo)verotus ei ole sortoa eikä riistoa. Kulutusverot ovat monitulkintaisempia.

Sosialismissa ei ole valtiota, joten sosialismissa ei voi olla valtiollista väkivaltakoneistoa. Miten sosialismissa väkivaltaiset ryhmittymät pidetään kurissa, niin sen näyttää aika, jos sosialistinen yhteiskunta joskus saavutetaan. Nyt kuitenkin on tärkeintä puolustaa sosialidemokratiaa kynsin hampain, niin totalitarismin kuin kapitalismin uhilta. Sosialismi kyllä tulee aikanaan, kun on sen aika.

Matti Linnanvuori

Miten niin Suomessa omaisuudet pohjautuvat isolta osin vuosisatojen päähän? Eivät oligarkit ole ansainneet omistustansa ja näille tulevaa korkoa täysin. Suomalaiset rahasuvut ovat omaisuutensa ansainneet enemmän, koska Suomessa ei ole ollut samanlaista laitonta anastuspolitiikkaa.

Lainaa tai riskiä voidaan pitää sellaisina tuotettuna hyödykkeenä, että niiden myynnistä saatua tuloa voidaan pitää ansiona. Ainoastaan oman työn myymisestä voi saada ansiotuloa, mutta myös pääomatulo on ansaittu.

Yksityisomistus ei aina ole yhteisten luonnonvarojen käytön rajoittamista muilta yhteisön jäseniltä, koska yksityisomaisuus ei ole aina yhteisiä luonnonvaroja. Jos yksilö ottaa luonnonvaroja henkilökohtaiseen käyttöönsä, niin ei välttämättä ole kohtuullista, että hän maksaa käytöstä täyden korvauksen muille yhteisön jäsenille, koska käyttöönotto voi olla vaativaa työtä.

Työn arvo kuuluu kokonaisuudessaan sen tekijälle ja niin se on myös vapaassa markkinataloudessa. Voi pyrkiä neuvottelemaan sellaisen työsopimuksen ja kieltäytyä alipalkkauksesta. Ulkoishyötyjä tosin on.

Puhdas liberalismi ei vie henkeä vaan on rauhanomainen ja turvallinen aate. Sosialidemokratia on sosialismin ja liberalismin kompromissi. Sosialidemokratia on vähemmän vaaralliseksi tehtyä sosialismia, koska se on sosialismin haara. Liberalismi kuuluu eri aateperinteeseen kuin sosiaalidemokratia.

Miten niin valtio pääasiassa palauttaa verot takaisin yhteisölle? Verotus ei ole luonteeltaan riistoa vaan sortoa. Pääomatulo ei ole ansiotonta. Perintötulokaan ei kuuluu poliitikoille sen enempää perijöillekään.

Sosialismissa on tyypillisen utopian mukaan valtio, joten sosialismissa voi olla valtiollinen väkivaltakoneisto. Sosialismissa väkivaltaiset ryhmittymät pidetään utopian mukaan kurissa perinteisesti sosialistisen valtion väkivaltakoneiston avulla mutta omaa väkivaltakoneistoa ei pystytä pitämään kurissa. On tyhmää puolustaa sosialidemokratiaa kapitalismilta, koska kapitalismi toimii paremmin kuin sosiaalidemokratia.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Vapaus on välttämättömyyden tiedostamista.

Matti Linnanvuori

Sanoisitko vapautta kaipaavalle pohjoiskorealaiselle uraanikaivoksen orjatyöläiselle, että hänen on turha kaivata vapautta orjatyöstä vaan että vapaus on sen välttämättömyyden tiedostamista, että hän tulee kuolemaan orjana?

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

En, sanoisin että vallankumouskin voi olla mahdollinen. Vaikka koko väkivaltakoneisto on vastassa. Pitäisi vain tietää MITEN se on mahdollinen.
Sitä se välttämättömyys tarkoittaa; jos tietää miten jokin päämäärä toteutetaan se on mahdollinen. Mutta minähän en tässä suhtessa osaa neuvoa pohjoiskorealaisia.

Toimituksen poiminnat