Vapaus, veljeys, tasa-arvo Suurin onni kaikille

Kaikki blogit puheenaiheesta Pisararata

Mehän vain hoidetaan yhteisiä asioita

Helsingin Sanomat julkaisi joitakin tunteja sitten Länsimetron rakentamista koskevan uutisen, jonka  mukaan metroa alettiin tehdä puutteellisilla suunnitelmilla, yllätyksiin ei varauduttu ja selitykset kustannusten noususta ontuvat.

Tallinnan-tunneli hyödyttäisi koko Suomea

Baltian maiden pääministereiden hiljattain allekirjoittama sopimus Puolasta Tallinnaan asti kulkevan Rail Baltic -radan rakentamisesta kannattaa pistää korvan taakse. Radan rakentaminen avaa nimittäin ensimmäistä kertaa realistisen mahdollisuuden rakentaa rautatietunneli Helsingin ja Tallinnan välille. Tunnelia kannattaa työstää eteenpäin, sillä toteutuessaan se avaisi ennennäkemättömiä mahdollisuuksia Helsingin ja koko Suomen kehitykselle.

 

Liikennehankkeita ja rahoitusta

Voisi tehdä vähän arvovalintaa:
Viime vuonna meni yli miljardi maahantulijoihin, nämä rahat olisi voinut laittaa liikennehankkeisiin.

Tieverkkomme on rapautunut ja tarvitsee kipeästi rahoitusta ja parannusta ja pitäisi katsoa mistä sitä rahoitusta olisi otettavissa. Tämäkin on sitä arvovalintaa ja pohdintaa , mitä haluamme tehdä. Onko tärkeämpää rahoittaa maahantulija järjestelmää vai laittaa varat liikennehankkeisiin?

Helsinki-Tallinna -tunnellihankkeelle en kuitenkaan näe tarvetta. Laivaliikenne on vilkasta Tallinnaan, joten tunnelille ei mielestäni ole tarvetta.

Pisararata nähtävä osana eurooppalaisen raideverkoston kehittämistä

Euroopan parlamentti hyväksyi tällä viikolla mietinnön kestävästä liikennepolitiikasta. Parlamentin viesti on selvä: liikennettä tulee siirtää ilmasta ja teiltä raiteille ja vesistöihin; liikennöinnistä on tehtävä yhä vähähiilisempää; kaupungeissa on kehitettävä yhä voimakkaammin julkista liikennettä; Euroopan unioni tarvitsee yhtenäisempää liikennealuetta kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unionilla on useita rahoituskanavia.

Pisara ja muut Helsingin seudun liikennehankkeet on toteutettava

Suomi sai tänään porvarihallituksen, jonka ohjelmassa on ensi lukemalta mielestäni runsaasti hyviä periaatelinjauksia koskien asumista ja kaavoitusta Helsingissä sekä sen seudulla. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten kirjaukset käytännössä tarkentuvat ja mitä ne oikeasti tarkoittavat.

Helsingin kaupunginvaltuutetun ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenen näkökulmasta totean, että hallitusohjelman kirjausten osalta suurinta huolta aiheuttavat nimenomaan tasavallan liikenneinfran määrärahat.

Pisararata on saatava mukaan hallitusohjelmaan

Suomi saanee kolmen suuren porvaripuolueen hallituksen, jolla on edessään raskas vastuu ja Suomen talouden pelastaminen.

Ei tämäkään hallituspohja ole helppo, mutta kolmen puolueen pohja on kuitenkin selkeämpi kuin sateenkaaren koko kirjo ja kuusi puoluetta oli. Hallitusneuvottelijoiden tehtävä ei ole helppo, sillä kyllä esimerkiksi kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä on hyvinkin selkeitä linjaeroja.

Pysähtyykö Helsingin myönteinen kehitys Sipilän hallitukseen?

Helsingin kaupunginvaltuusto kävi keskiviikkona 5. toukokuuta vilkkaan lähetekeskustelun valmisteilla olevasta yleiskaavasta ja kaupungin väestönkasvun voimakkuudesta. Keskustelua kuumensi samaan aikaan käynnissä olleet tunnustelut tasavallan uuden hallituksen muodostamiseksi.

Suurella osalla helsinkiläisvaltuutetuista on huoli siitä, että keskustapuolueen johtama seuraava hallitus unohtaa pääkaupunkiseudun erityistarpeet ja huomio kääntyy jälleen koko maan pitämiseen asuttuna.

Keskustaa ei kiinnosta talouden korjaaminen

Keskusta kampanjoi vaalien alla "strategisella hallitusohjelmalla", johon valittaisiin 5-7 Suomen kehityksen ja talouden kannalta merkittävintä yleisellä tasolla olevaa tavoitetta tai niin kutsuttua "kärkihanketta". Tämä toimisi hallitusohjelmana perinteisen yksityiskohtaisen hallitusohjelman sijaan, ja yksittäisistä linjoista sovittaisiin muun hallitustyöskentelyn ohessa.

Suomea ei kehitetä siltarumpua soittamalla

Pisararadasta on tullut tämän viikon kova kiista päähallituspuolueiden välille. Hanke olisi kiire saada käyntiin vielä tällä hallituskaudella, jotta sen eteneminen ja hankkeelle kaavailtu EU-tuki saataisiin varmistettua. Uhkana on, että koko hanke kaatuu, jos päätös sen aloittamisesta siirtyy seuraavalla hallituskaudelle.

Kuntarakenteen kehittäminen - mitään ei tapahdu

Kuntarakenteen kehittäminen on täysin seis koko Suomessa. Nykyisen eduskuntakauden aikana suomalaista kuntarakennetta oli tarkoitus parantaa merkittävästi. Kysymys on erittäin tärkeä Suomen tulevaisuuden kannalta. Uhoamisen ja tekemisen välillä on suuri ristiriita.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä